Energioptimering av Vesta 13

fredag oktober 14, 2022
Fastigheten Vesta 13 har konverterats från direktverkande el till ett vattenburet värmesystem.

Vesta 13 har konverterats från direktverkande el där hyresgästen själv stod för uppvärmningen till ett vattenburet värmesystem där hyresvärden står för uppvärmningen.

En helt ny bergvärmeanläggning och ett nytt rörsystem i samtliga lägenheter har installerats. Gårdhuset har försetts med solceller och hela fastigheten har fått nya fönster.