Venus 13

Central fastighet med högt i tak. Fastigheten är ansluten med Telia fiber.

  • 2020-03/2019-06-17-05.jpg

Fastighetsinformation